Handige links

Op deze pagina vind je downloads met informatie over onder andere de 10 meest gemaakte fouten tijdens een TTT (Tussentijdse toets) of praktijk examen, tips voor faalangst en hoe om te gaan met zenuwen.

Wat wil die examinator of examinatrice nou van jou? Wat willen ze zien? Maar ook: Wat willen ze niet zien?

Het kan noodzakelijk zijn dat de examinator tijdens het examen moet ingrijpen om een verkeersovertreding, een aanrijding of om ander gevaar te voorkomen. De ingreep hoeft niet bepalend te zijn voor de uitslag van het examen. De examinator bepaalt aan de hand van de aard en de ernst van de fout die met de ingreep verband hield, of het betrokken examenonderdeel als onvoldoende moet worden aangemerkt.

Rijschool Marcel wenst alle kandidaten die examen gaan doen veel succes!

De Morinel 220

8251 JC Dronten

Tel.:  06 30 00 72 73

KVK: 57621020

BTW nr.:
139241334B01

Rekeningnummer:
NL58 RABO 0153.6279.99