Rijschool Marcel - Rijschool in Dronten, Biddinghuizen, Lelystad en Swifterbant

Fouten Top 10

Op deze pagina vindt je de 10 meest gemaakte fouten tijdens een TTToets of praktijk examen.

Wat wil die examinator of examinatrice nou van jou? Wat willen ze zien? en wat willen ze niet zien? Je hebt een fout gemaakt, ben je nu meteen gezakt?

Ingreep!

Het kan noodzakelijk zijn dat de examinator tijdens het examen moet ingrijpen om een verkeersovertreding, een aanrijding of ander gevaar te voorkomen. De ingreep hoeft niet bepalend te zijn voor de uitslag van het examen. De examinator bepaalt aan de hand van de aard en de ernst van de fout die met de ingreep verband hield, of het betrokken examenonderdeel als onvoldoende moet worden aangemerkt.

– Download hier de informatie van wat de examinator . examinatrice nou van jou wil! Wat is je houding?
– Download hier de 10 meest gemaakte fouten, wat moet nou wel en wat moet nou niet?
– Download hier onze tips met betrekking tot TTT en examens.

Faalangst is een van de meest voorkomende ‘problemen’ tijdens een examen of toets. Je doet dingen die je ‘normaal’ niet doet en alles loopt fout. Natuurlijk kan je kiezen voor een FAALANGST-examen, dit is een examen dat er op gericht is jou te kalmeren, er is wat meer tijd voor je en er worden zoveel mogelijk prikkels van buitenaf ‘weggenomen’. Ook dan kan je wat aan onderstaande tips hebben.

– Download hier de informatie: faalangst wat is dat nou?
– Download hier de tips die we hebben voor faalangst!

Tot slot geven we je nog wat informatie met betrekking tot je zenuwen, hoe ga je daar mee om?

– Download hier de informatie over: hoe ga je om met zenuwen.

Wij wensen alle kandidaten die examen gaan doen veel succes!